Sivatag viccek

Szahara, teve


A nyuszika megy a sivatagban, és már majdnem éhen ....

tovább home . nyuszikás viccek . home


A főszerkesztő titkára egy levelet mutat: - Uram, a szaharai tudósítónk megint vízhiányról panaszkodik. - Ugyan, hiszen állandóan ezt a nótát fújja! - Igen, de most az egyszer komolynak látszik a dolog, mert a bélyeget biztosítótűvel erősítette a borítékra!


A vámpír megy a sivatagba meglát egy csontvázat és felkiált:
- Jé, ropi!


Tevecsalád a sivatagban, papa mama egypupú, gyerek meg kétpupú. Apa kérdezi az anyától:
- Ha te sohasem csaltál meg, ezt mivel magyarázod?


Egy tevekereskedő arról híres, hogy szomjúság miatt egyetlen tevéje sem veszett oda a sivatagban. A többiek faggatják:
- Van-e valami titka, hogy a te tevéid bírják legtovább ivás nélkül?
- Már hogy lenne? - hosszú karavánutak előtt egyszerűen egy vödör vízzel többet itatok velük, mint ti.
- De hogyan éred ezt el?
- Nagyon egyszerűen: a kéttéglás módszer segítségével.
- Az meg miféle?
- Itatom a tevét, csak itatom. Mikor már látom, hogy nem bír többet inni, két téglával mögé állok, a segédemet pedig megkérem, nyomja be a fejét egy teli vödör vízbe. Ekkor két téglával jó erősen összecsapom a tökeit. A teve csak annyit mond: “Húúú!" - egy pillanat múlva egy csepp víz sincs a vödörben!


Ment az indián a sivatagban. Hosszú - hosszú mérföldeket maga mögött hagyva. Már több mint egy hete csak ment, ment és csak ment. Az idő pocsék volt, rettentő hőség, cudar szárazság és szürke homok mindenfele. Már több mint két hete gyalogolt, étlen - szomjan. Már majden éhenhalt, már majdnem tényleg éhenhalt, amikor szomjanhalt.


Egy kis kutya szalad a sivatagban és így morfondíroz magában:
- Juj, ha egy percen belül nem találok egy fát, hát bepisilek.


Fekszik holtan egy ember a sivatagban. Mellette a zsákja. Ha a zsákját kinyitotta volna, nem halt volna meg.
- Mi van a zsákban?
- Ejtőernyő.


Egy arab sejk sétál a szaudi sivatagban, előtte ötven méterrel megy a felesége. Szembejön egy másik sejk, s méltatlankodva felkiált:
- Mit csinálsz, Ahmed? Meg vagyon írva a Koránban, hogy az asszonynak ötven méterrel az ura mögött kell mennie!
- Igaz, Ali, igaz. Csakhogy amikor a Koránt írták, még nem volt elaknásítva a sivatag!


Sivatagban több nap után megviselt vándor kúszik a homokban.
Távolban oázis, messzirôl látszik a kút kávája. Estére odaér, teljesen kiszáradva.
- Víz, víz...- hörgi alig hallhatóan.
- Hol? - ugrik ki három vándor a kútból.


Két motoros eltévedt a sivatagban. Már két napja kóborolnak összevissza, a nyelvük lóg a szomjúságtól.
- Borzasztó - siránkozik a pesszimistább, amikor egy kicsit megállnak pihenni. - Eltévedtünk!
Az optimista fölényesen legyint:
- Hogy tévedtünk volna el? Ez a Szahara, és kész.


Két telefonszerelő szerel a sivatagban. Az egyiknek a farkát megmarja egy mérges kígyó. A másik gyorsan felmászik egy telefonpóznára, beszól a kis kézitelefonjával a központba, hogy mi a teendő. A sérült pedig az oszlop aljáról kérdezi mindig, hogy mit mondanak.
- Ki kell szívni a sebet, mondják a központban.
- Mit mondanak?
- Azt, hogy meg fogsz dögleni ...


Egy ürge megy a sivatagban, de nem nagyon akar haladni a tevéje. Meglát egy táblát, hogy teveszerviz. Nagy nehezen odavonszolja a tevét és elmondja a szakértőnek a hibajelenséget. Az ráállíttatja a tevét a kettes aknára, aláfekszik és két téglával összeüti a teve tökeit. A teve erre meglódul és elrohan a sivatagba.
- Most meg mit csináljak? - kérdezi a tevetulajdonos...
- Álljon a hatos akna fölé ...


Egy ember sétál a sivatagban és egyszer csak a következő hangot hallja:
- Áss.
A fickó elkezd ásni, majd a hang újra:
- Áss.
Tovább ás, egyszer csak egy kincsesládára bukkan, amelyet kiemel, felnyit és tele volt kinccsel.
- Menj el a kaszinóba .... mondja a hang,
A fickó elmegy a kaszinóba....
- Tedd fel a fekete 8-as számra ...
A ruletten kijön a piros kilences szám.
- Rábasztunk... mondja a hang ...


A viccnek egy másik változata:

Ali megy a sivatagban. Egyszercsak megszólal egy titokzatos hang:
- Ali áss, és kincset találsz!
Ali ás, kincs sehol. Megy tovabb. A hang megint megszólal:
- Ali áss, és kincset találsz!
Ali megint nekiáll ásni, kincs megint sehol. Megy tovább, és a hang megint megszólal:
- Ali áss, és kincset találsz!
Ali megint ás, és ezúttal valóban kincset talál. Mire a hang:
- Jéééé!


Szása és Iván mennek a sivatagban. Egyszer csak kergetni kezdi ôket egy oroszlán. A menekülés közben odaérnek egy piramishoz. Szása felszalad a piramis tetejére, Iván meg az oroszlán szaladgálnak a piramis körül. Szása leordít Ivánnak:
- Te hülye, mindjárt megesz, gyere fel te is!
- Nyugi, már három körrel vezetek!


Megy az arab a sivatagban a tevével. Egyszer csak észrevesz egy kifosztott kocsit. Amikor közelebb ér, látja, hogy egy megkötözött, meztelen nő van a kocsiban.
- Mi történt itt, jóasszony?
- Jaj, de jó, hogy jön. Képzelje, kirabolt egy tucat bandita, de ez még semmi. Megkötöztek és megerőszakoltak! Jaj, uram, tegye már meg, hogy eloldoz!
Erre az arab kezdi letolni a saját nadrágját, s így szól:
- Hát, hölgyem, ez nem a maga napja!


Kisegér meg a kiselefánt mennek a sivatagban.
Egyszer csak megáll a kisegér és megszólal: - Olyan nagy vagy te, kiselefánt. Hány éves vagy?
- 1 éves vagyok.
A kisegér elgondolkodva: - Én is egy éves vagyok, csak két hétig beteg voltam.


Két porszem száll a sivatag felett:
- Leszálljunk?
- Ilyen tömegbe!?


Két pogácsa megy a sivatagban és beszélgetnek:
- Képzeld, jelentkeztem az idegenlégióba!
- És, felvettek?
- Hülye, egy pogácsát?


Két tranzisztoros rádió megy sivatagban. Egy japán meg egy orosz. Az egyik megszólal. A másik a ruszki.


Két rádió megy a sivatagban. A japán megszólal - a másik magyar.


Két hangya megy a sivatagban. Éhesek és szomjasak. Már majdnem éhenhaltak, amikor szomjan haltak.


Két olasz találkozik a sivatagban. Bemutatkoznak egymásnak. Egyik Buzettó a másik Dettó.


Két hangya motorozik a sivatagban, az egyik lemarad.
- Mi van?
- Bogár ment a szemembe.


Egy faszi megy a sivatagban egy papucsban és egy fürdőgatyában, a vállán törülköző. Találkozik egy arabbal.
- Hé te, messze van még a tengerpart?
- Hát, vagy 800 kilométer.
Mire a faszi maga elé néz és elgondolkodik:
- Hmm, szép nagy strand!


- Két csoki megy a sivatagban. Melyik a fiú?
- A mogyorós.


Az isten hátamögötti idegen légiós támaszpontra egy új fickó kerül, akit büntetésből aktak oda. Érdeklődik, hogy milyen baszási lehetőségek vannak.
- Ha kiéhezünk ott a teve, mondaná a táborvezető, de a barátunk meg sem hallgatja, hanem leinti.
Egyszer, több hónap után már nagyon kefélne egyet, hát hátramegy a teveistállóba és nekiáll az egyik tevét kúrni. Éppen nagyban keféli, mikor megjelenik a parancsnok és ezt mondja...
- A múltkor csak azt akartam mondani, hogy ha kiéhezünk, ott a teve, felpattanunk rá és tíz percnyi járásra van egy oázis elsőosztályú kuplerájjal.


Két teknősbéka vánszorog a sivatagban. Találnak egy üveg üdítőt.
Azt mondja a fiatalabb az idősnek:
- Maradj itt, vigyázz az üvegre én meg hozok egy nyitót!
Eltelik öt év, amikor az idősebb kicsit türelmetlenül felsóhajt:
- Most már igazán jöhetnél!
Mire a másik:
- Ha idegeskedsz, akkor el sem indulok!


Jimmy sétál a sivatagban. Egyik kezében pisztoly a másikban whisky-s üveg.
Leszól Isten: - Húzd meg Jimmy!
Durrrr!
- Ne azt vazze, a másikat!


Ember megy a sivatagban, találkozik egy beduinnal.
– Elnézést, meg tudná mondani, merre van az oázis?
– Persze. Menjen itt egyenesen előre, aztán kedden forduljon balra!

... a sivatagban


Hogyan fogjunk a sivatagban oroszlánt?

A nevezett problémát többféleképpen megközelíthetjük:


1. A geometriai megoldás

Állitsunk hengerszerű ketrecet a sivatagba!
- 1. eset: Az oroszlán a ketrecben van. A megoldás triviális!
- 2. eset: Az oroszlán a ketrecen kivül van. Álljunk a ketrecbe, és invertáljuk a falait! Így magunk a ketrecen kivülre kerülunk és eredményképpen az oroszlán a ketrecbe.
Figyelem! Az utóbbi esetben feltétlenül ügyeljünk arra, hogy ne álljunk a ketrec közepén, mert különben eltűnünk a végtelenben!


2. A vetitéses módszer

Az általánosság korlátait figyelmen kívül hagyva tegyük fel, hogy a sivatag sik. A síkot egy a ketrecen átmenő egyenesbe vetítjuk, majd ez egyenest egy ketrecben lévő pontba. Így az oroszlán bekerül a ketrecbe.


3. A topológiai módszer

Topológiailag az oroszlánt tóruszként is felfoghatjuk. Transzformáljuk a sivatagot a négydimenziós térbe. Lehetőség nyílik a sivatag olyan deformálására, melynél a visszatranszformáláskor az oroszlán összecsomózódik a háromdimenziós térben. Ilyenkor magatehetetlen.


4. A valoszínűségelméleti módszer

Ehhez a módszerhez szükséges egy Laplace-kerék, néhány kocka és egy Gauss-harang. A Laplace-kerékkel a sivatagon át furikázva kockákat dobálunk az oroszlán után. Amikor már rohan felénk, a dühtől zihálva, borítsuk rá a Gauss-harangot. Ez alatt 1 valószínüséggel fogságban van.


5. Newton-féle módszer

A ketrec és az oroszlán a gravitáció miatt vonzzák egymást. A surlódást elhanyagoljuk. Íly módon az oroszlan előbb-utóbb a ketrecben fog csücsülni.


6. A Heisenberg-módszer

A mozgó oroszlán helye és sebessége egyszerre nem határozható meg. A sivatagban mozgó oroszlán tehát nem foglalhat el fizikailag értelmes helyet, ezért vadászata szóba sem jöhet. Következésképpen az oroszlánvadászat csak a nyugvó oroszlánokra korlátozódhat. A nyugvó, mozdulatlan oroszlán befogását az olvasóra bízzuk.


7. A Schrödinger-módszer

Annak a valószínűsége, hogy az oroszlán a ketrecben van, nagyobb, mint nulla. Üljünk le a ketrec elé és várjunk.


8. Az Einstein- vagy relativisztikus módszer

Repüljünk közel fénysebességgel a sivatag felett. A relativisztikus hosszkontrakció miatt az oroszlán papírvékonyságú lesz. Vegyük fel, tekerjuk össze és húzzunk rá egy befőttes gumit.


9. A kísérleti fizikus módszer

Vegyünk egy olyan féligáteresztő membránt, amely csak az oroszlánokat nem ereszti át. Szitáljuk át vele a sivatagot.


Egy tudós azt kutatta, hogy az egyik dél-mexikói sivatagi gekkófajnál 1 éves korig hogyan befolyásolja a bőr szinezetét a környező talaj minősége. Aztán úgy cirka 6 évi kutakodás után rájött, hogy sehogy.


- Hogy hívják a sivatagi színésznőt?
- Góbi-Hilda.


Az arab megy a tevén a sivatagban. Elfogyott a vize, nem találja az oázishoz vezető utat. Nagyon kivan már. Egyszer csak jön vele szembe egy eszkimó asszony.
Megszólal az arab:
- Segítenél? Eltévedtem!
- Te, vazze?!


Ne köpködj a sivatagban! Még szükséged lehet rá.


A kis teve kérdezgeti az anyját:
- Anyuuuuuuuu! Miért vagyunk mi ilyen rondák, amikor a többi állat olyan szép?
- Nem vagyunk rondák kisfiam! Mi is szépek vagyunk.
- Akkor miért van ilyen nagy otromba lábunk?
- Azért, mert mi sivatagi állatok vagyunk, és így nem süllyedunk el a homokban.
- És miért van púp a hátunkon?
- Mert abban tároljuk a vizet, és így nem halunk szomjan a hosszú sivatagi út során.
- És miért van ilyen csúnya, durva szőrünk?
- Mert megvéd bennünket homokvihar esetén.
- Anyuuuuuuu! Akkor még csak arra válaszolj, hogy mi a francot keresünk mi a veszprémi állatkertben?


A három jó cowboy lovagol a sivatagban:
- Elsőnek megy Jack, arany lovon,
- Második Joe, ezüstön, - Utánuk megy harmadiknak Charles Bronson.


- Hogy hívják a sivatagi kocsmát?
- Porozó.


- Hogyan fogsz egy oroszlánt?
- Fogsz kettőt és egyet elengedsz!
(vagy egy oriás szitával kiszitálod a sivatag homokját és a szitából kiválasztasz egy szép példányt.).


Két szűzhártya bandukol a sivatagban.
Egyszercsak megszólal az egyik:
- Te hova is megyünk mi?
- Nem tudom, de valahol majd csak kilyukadunk.


Két stucclány megy a sivatagban.
Hátranéz az egyik, azt mondja: - Te, két struccfiú követ minket! Menjünk gyorsabban!


Karaván halad a sivatagban, egyszercsak a vezetője meglátja, hogy közelednek a rablók.
- Gyosan lányom dugd el az ékszereket.
Odaérnek a rablók, elvisznek mindent, csak az ékszerek maradtak meg, mert jól el voltak dugva.
Felsóhajt a vezetőe: - Ha anyád velünk lett volna a tevék is megmaradnak.


- Miért visznek az arabok csecsemőt magukkal a sivatagba?
- Mert az OÁ-ZIS.


A mama a házasságról beszélget a lányával:
- Tudod, kislányom, a házasság olyan, mint sivatagban a délibáb:
- A távolban paloták, pálmafák, tevék látszanak; olyan szépek, mint a reménység... Aztán mész, mész, a homokban eltűnik a palota, eltűnnek a pálmák, és végül kettesben maradsz a tevével.


- Mielőtt megismertelek, merő sivatag volt az életem - mondja a diszkóban a fiú.
- Akkor biztosan azért táncolsz úgy, mint a teve.


Egy meztelen nő megy a sivatagban,mikor meglát egy biciklis férfit. Megállítja a nő és kérdi tőle:
- Uram,elvinne a legközelebbi oázisig?
A férfi elviszi, mire megszólal a nő:
- Nem is vette észre,hogy teljesen meztelen vagyok?
Mire a férfi: - És ön nem vette észre, hogy a vázon vittem pedig női biciklim van?


Az indián és a fia eltévednek a sivatagban.
- Lőjj egyet a levegőbe fiam, hátha a segítségünkre jönnek!
A gyerek a levegőbe lő, de nem történik semmi. Később az indián ismét megszólal:
- Lőjj még egyet, fiam!
A gyerek úgy is tesz, de senki nem siet segítségükre. Pár órával később:
- Lőjj még egyet, fiam!
- Nem lehet apám! Elfogyott az utolsó nyílvesszőm is.


Megy egy négercsókszállító kamion a sivatagban. Egyszercsak megcsúszik, felborul, a rakomány pedig szétterül a sivatagban. Két arrajáró néger meglátja a reklámokból már ott is jól ismert terméket, leülnek falatozni. Pár perc múlva, ott terem két skinhead is, az egyik leül enni, a másik pedig gyanúsan szemléli a négercsókokat, majd vadul elkezdi taposni azokat.
- Mit csinálsz te hülye, inkább edd meg!
- Segíts inkább, nem látod, kettô már kikelt.


Egy vers:

Tevegel a karaván
Keresztül a Szaharán.
Elől homok,
Hátul nyomok.
Mindenki homokos.


- Elkerített rész a sivatagban, Mi az?
- Homokozó.


A cigány álláshirdetésre jelentkezik, mint favágó.
- Hát cigány, milyen referenciamunkát tudsz felmutatni, hogy elnyerd az állást?
- Há' dikmá, á Káláhári erdőt!
- Cigány, a Kalahári az nem erdő, hanem sivatag.
- Mosmá!

... cigányviccek ... home


Másik verzió:
Favágóverseny. A nyertes egy alacsony emberke.
Riporter: - Honnan jött?
- A Szaháraból.
Riporter: - De hát, ott nincs is fa!
- Most már nincs.


Viccoldalaink


homeA disznóölés humora
 • Állatviccek
 • Agresszív kismalac viccek
 • Kakas viccek
 • Kutyás viccek 1-2
 • Macskahízlalás
 • Macskás viccek
 • Nyuszikás viccek
 • Rovar, bogár élősködő viccek

 • Bíróság, börtön - Bíróság viccek
 • Börtön viccek
 • Gyermekdalok jogásznyelven
 • Válóperes viccek

 • Csúnya szöveg - About kúrás
 • About sz@rás
 • A puna vadászata
 • Buziviccek
 • Elkúrtuk (polikai beszédek stb)
 • Fasz és pöcs
 • Híres vazze-k, bazzegek
 • Idegen helyen szarás
 • Kakifajták
 • Minimum viccek (disznó szavak)
 • Szopós viccek

 • homeFingfelület   fingos viccek
 • Heregyűjtemény
 • Pedofil és perverz viccek
 • Takony viccek
 • WC viccek

 • Egyház, vallás - Anyósom temploma
 • Apáca viccek
 • A rabbi és a medve
 • Katolikus viccek   papok, apácák
 • Zsidó viccek 1-2-3-4

 • Férfi, Nő, Házasság - A női lélek rejtelmei
 • Anyósviccek 1-2-3
 • A tökéletes nap
 • Egy férfi gondolatai
 • Egy nőt nem nehéz boldoggá tenni
 • Férfiellenes viccek   ebből van kevesebb!
 • Férfi lélek rejtelmei
 • Félrelépés, megcsalás viccek
 • Fogyókúrás viccek
 • Inflagranti viccek
 • Miért nem volt szex?
 • Mire gondol az első randi előtt?
 • Nagymama, nagypapa viccek

 • homeNászéjszaka viccek
  homeRövid szerelmi történet egy vonaton
 • Nem kedveli a párját
 • Nőellenes viccek   ebből van a több!
 • Női igények
 • Példamondatok barátnőnek, feleségnek
 • Szexes viccek 1.2.3.4.
 • Szőkenős viccek 1-3
 • Társkereső hirdetések értelmezése

 • Foglalkozások - Mérnök viccek
 • Jósnő viccek
 • Katonaviccek  Az uniformis humora

 • home Mikulás, télapó viccek
 • Paraszt viccek
 • Postás viccek
 • Prosti viccek
 • Rendőrviccek 1-2
 • Titkárnő viccek
 • Ügyvéd viccek

 • Gyerekek - Gyerekszáj viccek 1-2
 • Iskola, óvoda viccek
 • Móricka viccek 1-2

 • Hobby, szabadidő - Horgász viccek
  homeSportviccek
 • Vadász viccek

 • Kereskedelem, vendéglátás - Bolt, áruház
 • Étterem, vendéglő, pincér viccek
 • Sörviccek
 • Szesztestvérek, alkohol, kocsma
 • Szilveszter, újév viccek

 • Tömegközlekedés viccek
 • Autós viccek
 • Sü-sü-sü-sü (vasutasviccek)
 • Taxis viccek
 • Teherautó és kamion
 • Trabantos viccek
 • Vonatos viccek

 • Nyelvi fricskák - Kiejtés angolul
 • Ismert magyar dalok angolul
 • Magyar kifejezések szakszerűen angolra ..
 • Településeink angolul

 • Egészségügy - patikus, gyógyszerész, orvos)
 • A vizitdíj előnyei
 • Bolondok háza viccek
 • Fogorvosviccek
 • Nőgyógyász viccek
 • Nővérviccek
 • Orvosviccek 1-4
 • Sebészviccek

 • homeViagra viccek
  Politikai viccek
 • Gyurcsány viccek
 • Magyarország
 • Orbán viccek

 • Székelyviccek - és más népek
  homeA Biblia cigányosan
  homeCigányviccek 1-6
  homeKolompárék építési naplója
 • Etióp viccek
 • Hogy más nemzetek milyen hülyék ...
 • Orosz viccek 1-2   szovjet viccek
 • Román viccek
 • Skót viccek

 • homeTalálós kérdések 1-5
  home Hogy hívják?
  homeHonnan tudod hogy 2012-ben élsz?
  home Milyen?
  home Nem értem
  home Mi a különbség / hasonlóság?
  Viccek tárgyakkal - Asztal viccek
  homeKártya viccek
  homeÓvszer (koton, kondom) viccek
  homeSzekrény viccek
  homeTelefon-viccek
  home Buli-SMS-ek
  home Karácsony viccek
  home Viccek a pénzről
  home Tojás viccek
  EGYEBEK - APEH (NAV)viccek
 • A pénzkiadó automatánál
 • Arisztid - Tasziló viccek
 • Beugratós viccek   Dicsekvős viccek
 • Bölcsességek 1.
 • Chuck Norris viccek
 • Handycap viccek
 • Jean viccek
 • Kannibál viccek
 • Kedves lányom!
 • Ketten beszélgetnek
 • Kínai fogamzásgátló tabletta

 • home Locsolóversek 1-2-3-4
 • Nagy dumák
 • Nagy magyar égések
 • Nehogymár a ...
 • Önéletrajz
 • Peches viccek
 • Reklám viccek  Játék a szlogenekkel
 • Sivatag viccek
 • Skinhead viccek
 • Viccek eseményekre
 • Viccek híres emberekről
 • Zenei viccek

 • home Új viccek, egyéb olvasmányok


  home - A kedvencekhez


  Tovább:
  home Főoldal
  home Humoroldalunk, vicceink