Ügyvéd viccek

Jogászok


Tárgyaláson Józsi bácsi pereli a Coca Cola vállalatot mert ....

tovább home


Egy pasas elmegy az ügyvédhez, mert valami ügyes-bajos dolga akadt.
- Melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
- Három kérdés ötven dollárért.
- Nem gondolja, hogy ez túl sok?
- Lehetséges. Nos, mi a harmadik kérdése?


- Emlékszik hogy mikor vizsgálta meg a holttestet?
- A boncolás kb. este 8: 30-kor kezdődött.
- És Kovács úr halott volt ebben az időpontban?
- Nem, ott ült az asztalon és csodálkozott, hogy miért boncolom.
- Doktor úr, mielőtt elkezdte a boncolást, ellenőrizte az egyén pulzusát?
- Nem.
- Ellenőrizte a vérnyomását?
- Nem.
- Ellenőrizte a légzését?
- Nem.
- Tehát lehetséges, hogy az egyén életben volt, amikor elkezdte a boncolást?
- Nem.
- Miért olyan biztos ebben, Doktor úr?
- Mert az egyén agya az asztalomon volt egy üvegtartályban.
- Mindennek ellenére, mégis lehetséges az, hogy az egyén életben volt?
- Igen, lehetséges, hogy az egyén életben volt és ügyvédként praktizált valahol.


- Mivel magyarázza - faggatja a válóperes ügyvéd a tárgyaláson a férjet -, hogy öt évig nem beszélgetett a feleségével?
- Nem akartam a szavába vágni.


Kocsmában az egyik fickó a másiknak:
- Tegnap megtettem az első lépést a válás felé.
- Ügyvédet fogadtál?
- Nem, megnősültem...

... Kocsmaviccek ... home


Egy ügyvédi iroda két tulajdonosa kiszemeli magának a csinos titkárnőt. Egyikük be is cserkészi, és másnap meséli társának:
- Barátom, kicsit csalódtam. A feleségem sokkal jobb.
Erre a másik is ráhajt a titkárnőre, másnap neki is sikerül. Kérdezi a társa:
- Na, milyen volt?
- Hát, öregem, igazad volt. A feleséged tényleg jobb.Börtön-viccek

A szőke nő bemegy a börtönparancsnokhoz és kéri, hogy a férjének könnyebb munkát adjanak.
- Nézze hölgyem! Én nem tudom, hogy a férjének milyenek a fizikai képességei, de a zacskóragasztásnál könnyebb munkát nem tudok adni.
- Micsoda? Nekem azt mondta a beszélőn, hogy alagutat ás.

... szőkenős viccek ... home


Egy amerikai kisvárosban verekedés tör ki az utcán. Bevisznek egy négert és egy fehért az őrszobára.
- Nézzék emberek - mondja az ügyeletes tiszt - nekem nincs sok időm, ezért felteszek mindkettőjüknek egy-egy kérdést. Aki jól válaszol, azt elengedjuk, aki nem, azt bebörtönözzük.
Odafordul a fehérhez:
- Mi a neve annak az angol hajónak, ami 1912-ben jéghegynek ütközött és elsüllyedt?
- Titanic - vágja rá a fehér.
- Helyes, elmehet!
A négerhez lép:
- Most a maga kérdése következik. Hogy hívták a hajótörés 1536 áldozatát?


A sokszoros visszaeső bűnöző Csalán nem sok napot tölt szabadon: ahogy kiszabadul, azonnal újabb bűncselekményt követ el, így ismét börtönbe kerül.
Egyszer egy barátja kér engedélyt, hogy meglátogathassa a börtönben.
- Csalánt keresi? - kérdezi a főfoglár. - Ő éppen most szabadult. De ha akarja, megvárhatja ...


Két, más-más börtönből szabadult rab beszélget:
- Nálatok is volt mindenkinek egy száma?
- Igen, az én rabruhámra elöl a 4777-es szám volt varrva.
- Mi az, hogy elöl? Hátul mi volt rajta?
- 4778!
- Hogyhogy?
- Az volt a becenevem.


- Atyám, nekem nem kell semmit meggyónnom - mondja a cigány a papnak. Nem iszom, nem nőzöm, mostanában pedig még nem is loptam.
- Tudom jól, fiam, de hamarosan kiszabadulsz.

. cigányviccek home . katolikus viccek . home


Bevarrják a polgárt a basziba, bemegy a cellájába, már van ott valaki.
- Hát maga miért ül?
- Mert fáj a lábam.


A börtönőr bemegy a cellába a rabokhoz. Azt mondja:
- Van egy jó és egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem?
- A jóval.
- Ma szabadultok.
- És mi a rossz?
- Hogy ez a jó hír nem igaz.


A börtöncellában együtt ül egy narkós, egy tűzoltó és egy szadista.
A narkós: - De jó lenne egy marihuánás cigarettát elszívni.
A tűzoltó: - Azután eloltani!
A szadista: - A homlokodon!


A börtönlelkész kérdezi az elítélttől:
- Miért csukták le?
- A hitem miatt.
- Azt hittem, nem derül ki amit tettem.


Gazsit sorozatos lopásai miatt háromévi börtönre ítélik. Szabadulása után hazamenve meglepve látja, hogy amikor eljött, csak négy rajkója volt, most meg öt gyerek szólítja apunak.
Kérdőre is vonja a feleségét:
- Te céda, te lotyó, hát amíg én bent raboskodtam, te megcsaltál és szültél a házamba egy idegen gyereket?!
A feleség így vágja ki magát szorult helyzetéből:
- Dehogy idegen az a gyerek, drágám, tőled van az! Tudod, amikor küldtél magadról egy fényképet a börtönből, én azt magam mellé tettem az ágyban, és folyton csókolgattam, Hát így lett aztán a gyerek.
Gazsit megnyugtatja a válasz, este békésen le is fekszik. Aztán hajnaltájt Gazsi fölpattan, s iszonyú haraggal ütni-verni kezdi asszonyát.
- Te mocsok, te ringyó, te cemende, mégiscsak megcsaltál!
- De miért mondod ezt, hites uram, amikor már elmondtam, hogy a fényképedtől fogantam meg.
- Hát épp ez az, ezért vagyok benne biztos, hogy hazudsz! Mert én a börtönből csak a mellképemet küldtem haza!


A zoofil, a szadista, a nekrofil és az extrémsportos ül egy börtöncellában. Bárcsak lenne itt egy macska - mondja a zoofil - úgy megdugnám. Halálra kefélném - veszi át a szót a szadista. Nekro: Akkor lehet, hogy én is beszállnék. Extrémsportos: Miau.


- Én nemsokára megszabadulok ettől a börtöntől - súgja az egyik fogoly a séta alkalmával a társa fülébe.
- Hogyan?
- Megbírálom a börtönigazgatót. Biztosan ki fog rúgni!


Gyilkossági ügyben véd az ügyvéd egy embert. Nagyon úgy néz ki, hogy a védence a tettes, de az áldozat holtteste nem került elő, így nem bizonyítható a tett.
Hogy megnyerje az esküdteket, az ügyvéd kieszel egy trükköt:
- Tisztelt Esküdtszék! Hogy bebizonyítsam védencem ártatlanságát, az úgynevezett áldozat egy percen belül azon az ajtón belép, és tisztázza az ügyet!
Valamennyi esküdt odanéz, várnak, de semmi sem történik.
- Nos, tisztelt Bíróság, azt hiszem, ez elég jó példa volt! Gondolják el: önök mindannyian odanéztek az ajtóra, várták, hogy belépjen rajta az, akit állítólag védencem gyilkolt meg. Ez azt bizonyítja, hogy a lelkük mélyén tudják: nem történt gyilkosság!
Az esküdtek láthatóan zavarodottan mennek tanácskozni, majd visszajönnek, és kimondják:
- Bűnös!
Az ügyvéd zavartan kérdi:
- De hát mindannyian odanéztek az ajtóra, nem?
- Igen, mi mindannyian odanéztünk - mondja az egyik esküdt. - A védence viszont nem!


Az amerikai férjnek azt mondja a válóperes ügyvédje:
- Két hírem van az ön számára. Az egyik rossz, a másik még rosszabb. Melyikkel kezdjem?
- A rosszal.
- A felesége egy félmillió dollárt érő képet talált.
- Ez magának rossz hír? - kérdezi a férj meglepődve - és halljam, mi a rosszabb hír?
- A kép önt ábrázolja a titkárnőjével.

... Titkárnő viccek ... home


Ha a férjed és egy ügyvéd fuldokolnának és választanod kellene, étterembe mennél vagy moziba?


Az esküdtszék tizenkét emberből álló csoport, akiket azért választanak ki, hogy eldöntsék, kinek az ügyvédje a jobb. (Robert Frost)


A NASA az első Mars-expedíciót szervezi, azonban a nehézségek miatt az űrhajósokat nem tudnák visszahozni, így elhatározzák, hogy csak egy embert küldenek. Nekiállnak hát önkéntest keresni az öngyilkos akcióra.
Jön az első jelentkező, egy mérnök:
- Én egymillió dollárt kérek cserébe, ezt az egyetemre hagynám, hogy ezzel is hozzájáruljak az emberiség fejlődéséhez!
A második jelölt egy orvos:
- Én kétmillió dollárt kérnék. Egymilliót hagynék a családomra, a másikat pedig a kórházra hagynám, hogy ezzel is segítsek az emberek szenvedését csökkenteni.
Végül, a harmadik önkéntes, egy ügyvéd:
- Én hárommillió dollárt kérek!
- Hogy-hogy hárommilliót?
- Nézzék, egymilliót adnék maguknak, egymilliót megtartanék magamnak, a harmadik millióért meg menjen a mérnök!

... Mérnök viccek ... home

Hogy hívják a cigány ügyvédjét?
- Putricelli.

... Találós kérdések viccek 3. ... homeVálóperes ügyvédek

A csinos Paprikáné válópert indít az ura ellen, s a tárgyaláson sírva panaszolja:
- Én nem bírom ezt az életet tovább. A férjem úgy bánt velem, mint egy kutyával.
- Hogyhogy? - kérdezi részvéttel a bíró. - Talán verte magát?
- Azt éppen nem, de azt akarta, hogy hű legyek hozzá.


Két jóbarát támasztja a pultot a kocsmában.
- Mondd, megegyeztél már a feleségeddel a vagyonmegosztásban?
- Hogyne, a válóperes ügyvédem mindent elintézett.
- Na, mesélj!
- A lakás és a gyerek a feleségemé lett, az autó az enyém, a vagyon pedig az ügyvédé.


A válóperes tárgyaláson a bírónő megkérdi a férjet:
- És miért akar elválni?
- Mert a feleségem egy kurva.
- Ha jól értettem, durva?
- Nem, hanem kurva, 'k'-val, mint 'kegyed'!


A férj felkeres egy válóperes ügyvédet és kéri, hogy segítsen diszkréten elválasztani a feleségétől.
- Természetesen vállalom - mondja az ügyvéd, de azért árulja el nekem, mit ért diszkrét lebonyolítás alatt?
- Azt szeretném, ügyvéd úr, hogy a feleségem ne tudja meg, mert agyonüt.


Statisztikailag bizonyított: a válások 100%-a házassággal kezdődik.


A cigány lakást kap, majd hamarosan be is adja a válópert a bíróságon.
A bíróságon aztán a bíró rákérdez:
- Gazsi, hát most adtunk neked szép új lakást fürdőszobával az önkormányzat támogatásával, te meg most képes vagy elválni?
- Tetszik tudni instállom, hiányzsik az assonynak azs a jó régi saga ...

... Cigány viccek ... home

Viccoldalaink


homeA disznóölés humora
 • Állatviccek
 • Agresszív kismalac viccek
 • Kakas viccek
 • Kutyás viccek 1-2
 • Macskahízlalás
 • Macskás viccek
 • Nyuszikás viccek
 • Rovar, bogár élősködő viccek

 • Bíróság, börtön - Bíróság viccek
 • Börtön viccek
 • Gyermekdalok jogásznyelven
 • Válóperes viccek

 • Csúnya szöveg - About kúrás
 • About sz@rás
 • A puna vadászata
 • Buziviccek
 • Elkúrtuk (polikai beszédek stb)
 • Fasz és pöcs
 • Híres vazze-k, bazzegek
 • Idegen helyen szarás
 • Kakifajták
 • Minimum viccek (disznó szavak)
 • Szopós viccek

 • homeFingfelület   fingos viccek
 • Heregyűjtemény
 • Pedofil és perverz viccek
 • Takony viccek
 • WC viccek

 • Egyház, vallás - Anyósom temploma
 • Apáca viccek
 • A rabbi és a medve
 • Katolikus viccek   papok, apácák
 • Zsidó viccek 1-2-3-4

 • Férfi, Nő, Házasság - A női lélek rejtelmei
 • Anyósviccek 1-2-3
 • A tökéletes nap
 • Egy férfi gondolatai
 • Egy nőt nem nehéz boldoggá tenni
 • Férfiellenes viccek   ebből van kevesebb!
 • Férfi lélek rejtelmei
 • Félrelépés, megcsalás viccek
 • Fogyókúrás viccek
 • Inflagranti viccek
 • Miért nem volt szex?
 • Mire gondol az első randi előtt?
 • Nagymama, nagypapa viccek

 • homeNászéjszaka viccek
  homeRövid szerelmi történet egy vonaton
 • Nem kedveli a párját
 • Nőellenes viccek   ebből van a több!
 • Női igények
 • Példamondatok barátnőnek, feleségnek
 • Szexes viccek 1.2.3.4.
 • Szőkenős viccek 1-3
 • Társkereső hirdetések értelmezése

 • Foglalkozások - Mérnök viccek
 • Jósnő viccek
 • Katonaviccek  Az uniformis humora

 • home Mikulás, télapó viccek
 • Paraszt viccek
 • Postás viccek
 • Prosti viccek
 • Rendőrviccek 1-2
 • Titkárnő viccek
 • Ügyvéd viccek

 • Gyerekek - Gyerekszáj viccek 1-2
 • Iskola, óvoda viccek
 • Móricka viccek 1-2

 • Hobby, szabadidő - Horgász viccek
  homeSportviccek
 • Vadász viccek

 • Kereskedelem, vendéglátás - Bolt, áruház
 • Étterem, vendéglő, pincér viccek
 • Sörviccek
 • Szesztestvérek, alkohol, kocsma
 • Szilveszter, újév viccek

 • Tömegközlekedés viccek
 • Autós viccek
 • Sü-sü-sü-sü (vasutasviccek)
 • Taxis viccek
 • Teherautó és kamion
 • Trabantos viccek
 • Vonatos viccek

 • Nyelvi fricskák - Kiejtés angolul
 • Ismert magyar dalok angolul
 • Magyar kifejezések szakszerűen angolra ..
 • Településeink angolul

 • Egészségügy - patikus, gyógyszerész, orvos)
 • A vizitdíj előnyei
 • Bolondok háza viccek
 • Fogorvosviccek
 • Nőgyógyász viccek
 • Nővérviccek
 • Orvosviccek 1-4
 • Sebészviccek

 • homeViagra viccek
  Politikai viccek
 • Gyurcsány viccek
 • Magyarország
 • Orbán viccek

 • Székelyviccek - és más népek
  homeA Biblia cigányosan
  homeCigányviccek 1-6
  homeKolompárék építési naplója
 • Etióp viccek
 • Hogy más nemzetek milyen hülyék ...
 • Orosz viccek 1-2   szovjet viccek
 • Román viccek
 • Skót viccek

 • homeTalálós kérdések 1-5
  home Hogy hívják?
  homeHonnan tudod hogy 2012-ben élsz?
  home Milyen?
  home Nem értem
  home Mi a különbség / hasonlóság?
  Viccek tárgyakkal - Asztal viccek
  homeKártya viccek
  homeÓvszer (koton, kondom) viccek
  homeSzekrény viccek
  homeTelefon-viccek
  home Buli-SMS-ek
  home Karácsony viccek
  home Viccek a pénzről
  home Tojás viccek
  EGYEBEK - APEH (NAV)viccek
 • A pénzkiadó automatánál
 • Arisztid - Tasziló viccek
 • Beugratós viccek   Dicsekvős viccek
 • Bölcsességek 1.
 • Chuck Norris viccek
 • Handycap viccek
 • Jean viccek
 • Kannibál viccek
 • Kedves lányom!
 • Ketten beszélgetnek
 • Kínai fogamzásgátló tabletta

 • home Locsolóversek 1-2-3-4
 • Nagy dumák
 • Nagy magyar égések
 • Nehogymár a ...
 • Önéletrajz
 • Peches viccek
 • Reklám viccek  Játék a szlogenekkel
 • Sivatag viccek
 • Skinhead viccek
 • Viccek eseményekre
 • Viccek híres emberekről
 • Zenei viccek

 • home Új viccek, egyéb olvasmányok


  A gazdag ügyvéd tép a szuper kocsijával az úton, mi ....

  tovább home . hajléktalan viccek . home


  A skót ügyvéd felesége meghal. A férj megrendeli a sírkövet. Az elkészült sírkövön a következő szöveg áll: "Itt nyugszik Phyllis, McAdam ügyvéd felesége. Válóperek, adás-vételi szerződések, végrendeletek".
  Amikor az ügyvéd elolvassa a szöveget, hirtelen könnyek szöknek a szemébe, és elkezd sírni. A sírköves együttérzően megveregeti a vállát:
  - Most jött rá, hogy Phyllis nincs többé, ugye?
  - Nem, maga szerencsétlen, lehagyta a telefonszámot!

  ... Skót viccek ... home


  Szőke nő a válóperes bíróságon. Kérdi a bíró:
  - Miért akar elválni a férjétől?
  - Mert egy hűtlen gazember! Nézze meg bíró úr, egyik gyerekünk se hasonlít rá!

  . szőkenős viccek . home


  Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől.
  Kérdezi a bíró:
  - Mért akar elválni a feleségétől, Pista bácsi?
  - Mert megcsalt a szomszéd gazdával.
  - És maga, Pista bácsi, még sosem csalta meg a feleségét?
  - Hát dehogynem.
  - De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?
  - Ejj, maga nem ért engem bíró úr! Ha én a csizmámmal belelépek a tehénlepénybe, csak lemosom, és ugyanolyan lesz, mint vót. De ha a tehén jön és belecsinál a csizmámba, hát azt a csizmát maga se venné többet fel!


  - Miért akar válni? - kérdi a bíró az asszonyt.
  - Mert a férjem mindig csak szeretkezni akar!
  - A legtöbb nő örülne ennek!
  - Hát, a barátnői is ezt szeretik benne!


  A férj felkeres egy válóperes ügyvédet és kéri, hogy segítsen diszkréten elválasztani a feleségétől.
  - Természetesen vállalom - mondja az ügyvéd, de azért árulja el nekem, mit ért diszkrét lebonyolítás alatt?
  - Azt szeretném, ügyvéd úr, hogy a feleségem ne tudja meg, mert agyonüt.


  Az amerikai férjnek azt mondja a válóperes ügyvédje:
  - Két hírem van az ön számára. Az egyik rossz, a másik még rosszabb. Melyikkel kezdjem?
  - A rosszal.
  - A felesége egy félmillió dollárt érő képet talált.
  - Ez magának rossz hír? - kérdezi a férj meglepődve - és halljam, mi a rosszabb hír?
  - A kép önt ábrázolja a titkárnőjével.

  ... Titkárnő viccek ... home


  - Miért akar válni? - kérdi a bíró az asszonyt.
  - Mert a férjem mindig csak szeretkezni akar!
  - A legtöbb nő örülne ennek!
  - Hát, a barátnői is ezt szeretik benne!


  Vádlott megkérdi az ügyvédjét:
  - Meddig tart még ez a kellemetlen helyzet?
  - Nekem tíz perc, neked tíz év!


  A férj felkeres egy válóperes ügyvédet és kéri, hogy segítsen diszkréten elválasztani a feleségétől.
  - Természetesen vállalom - mondja az ügyvéd, de azért árulja el nekem, mit ért diszkrét lebonyolítás alatt?
  - Azt szeretném, ügyvéd úr, hogy a feleségem ne tudja meg, mert agyonüt.


  Egy férfi elmegy a barátjához, és látja, hogy annak autója össze-vissza van törve, fű- és fadarabok vannak mindenfelé, az eleje meg tiszta vér.
  - Te meg mit csináltál? - kérdi döbbenten.
  - Elütöttem egy ügyvédet - feleli az.
  - Gondolom ettől véres az eleje. De mik ezek a fű meg fa maradványok rajta?
  - Sajnos bemenekült a parkba.


  Tovább:
  home Főoldal
  home Humoroldalunk, vicceink


  Bíróság, per, börtön viccek áttekintése

 • Bíróság viccek
 • Börtön viccek
 • Cigányviccek 2.  (lop)
 • Kolompárék építési naplója
 • Ügyvéd viccek
 • Válóperes viccek